Công Ty Việt Nam Sản Xuất Vaccine COVID-19 đang Làm ăn Thế Nào?

Cùng Ban cố vấn – là các đồng chí đã từng giữ cương vị lãnh đạo trong các cơ quan quản lý ngành Thuế, và toàn thể 40 cán bộ nhân viên công ty có mặt tại buổi lễ hôm nay. Các nhà đầu tư cần thiết phải trao đổi với nhau để thống nhất… Seguir leyendo Công Ty Việt Nam Sản Xuất Vaccine COVID-19 đang Làm ăn Thế Nào?